Erkend onderwijs
en klachtenprocedure

Erkend onderwijs

Erkend onderwijs houdt in dat een opleiding goedgekeurd is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). PC Vakopleiding is goedgekeurd door het Ministerie van OCW en mag erkende MBO diploma’s uitschrijven. Jaarlijks wordt aan het Ministerie van OCW verantwoording afgelegd in de vorm van een Verslag van Werkzaamheden. Dit verslag is voor iedereen openbaar en ligt ter inzage op de administratie van PC Vakopleiding.

Klachtenprocedure

Wijze van afhandeling van de klachten

PC Vakopleiding heeft een interne klachtenprocedure, welke vermeld staat in het studentenstatuut. Alleen als er een verschil van inzicht is tussen een student en een docent of een andere medewerker van PC Vakopleiding en men er onderling niet uitkomt, hanteer PC Vakopleiding de interne klachtenprocedure. De klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij de klachtencommissie. De klachtencommissie handelt binnen vier werkweken de ingediende klacht schriftelijk af.

Aard van de klacht en het inzetten van de juiste commissie

Na ontvangst van een klacht analyseert de klachtencommissie de klacht en bekijkt zij waar deze thuishoort:

  • Bij de vertrouwenspersoon binnen PC Vakopleiding: als het gaat om bijvoorbeeld seksuele intimidatie, geweld of bedreiging.
  • Bij de commissie van beroep van de examens: als het gaat om klachten tegen een examenuitslag of de gang van zaken bij toetsen of examen.

Alle klachten worden door PC Vakopleiding vertrouwelijk behandeld en vallen onder de geheimhoudingsplicht.

Onze opendagen/avonden 

Zaterdag 1 juni 2024 13.00-16.00 uur

Ben je al deze dagen verhindert?
Niet getreurd, want bij ons kan je altijd gewoon binnen komen lopen of even bellen voor een afspraak. Wij informeren je graag over onze opleidingen.

Niet alleen als je nog niet bent ingeschreven voor een vervolgopleiding, maar ook als je over wil stappen naar onze opleiding!