Erkend onderwijs
en klachtenprocedure

Erkend onderwijs

Erkend onderwijs houdt in dat een opleiding goedgekeurd is door het Ministerie van Onderwijs. PC Vakopleiding is goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs en mag erkende MBO diploma’s uitschrijven. Jaarlijks wordt aan het Ministerie van OC&W verantwoording afgelegd in de vorm van een Verslag van Werkzaamheden. Dit verslag is voor iedereen openbaar en ligt ter inzage op de administratie van PC Vakopleiding.

Klachtenprocedure

Wijze van afhandeling van de klachten

PCV heeft een interne klachtenprocedure, welke vermeld staat in het studentenstatuut. Alleen als er een verschil van inzicht is tussen een student en een docent of een andere medewerker van PCV en men er onderling niet uitkomt, hanteer PCV de interne klachtenprocedure. De klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij de klachtencommissie. De klachtencommissie handelt binnen vier werkweken de ingediende klacht schriftelijk af.

Aard van de klacht en het inzetten van de juiste commissie

Na ontvangst van een klacht analyseert de klachtencommissie de klacht en bekijkt zij waar deze thuishoort:

  • Bij de vertrouwenspersoon binnen PCV: als het gaat om bijvoorbeeld seksuele intimidatie, geweld of bedreiging.
  • Bij de commissie van beroep van de examens: als het gaat om klachten tegen een examenuitslag of de gang van zaken bij toetsen of examen.

Alle klachten worden door PCV vertrouwelijk behandeld en vallen onder de geheimhoudingsplicht.

PC Vakopleiding Openavonden

Als de data bekend zijn zullen die hier gepubliceerd worden.
Voor die tijd langskomen voor informatie? Dat kan altijd! Stuur een e-mail en dan maken we samen een afspraak. Mailadres: info@pcvakopleiding.nl

PC Vakopleiding Openavonden

Zijn tot nader bericht gecanccelled. Mail ons voor een afspraak, zodat u geheel coronaproof een privérondleiding krijgt bij ons op de opleiding! Mailadres: info@pcvakopleiding.nl