Opleidingen

De opleiding

Kapper
Haarstylist Dame/Heer

Duur van de opleiding: 24 maanden
Start: September

 • Lestabel: 4 dagen per week (praktijk, vak-theorie, keuzedelen en theorie voor de generieke vakken).

 • Stage: 1 á 2 dagen per week bij een SBB erkend leerbedrijf.

 • Diploma: MBO niveau 2 en/of niveau 3 diploma, erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De opleiding “erkend door het ministerie van onderwijs” is gebaseerd op een nieuwe kwalificatiestructuur, praktijkgericht en gerelateerd aan het bedrijfsleven. Wij bieden beroepsgericht onderwijs. Dit houdt in dat ieder naar niveau gestimuleerd zal worden om zichzelf volledig te ontwikkelen. Door de individuele begeleiding zal de uitstroom per kandidaat verschillen, maar wij zullen streven naar een minimum van 24 maanden. De opleiding die wij bieden is een zogenoemde BOL-opleiding, wat staat voor Beroeps Opleidende Leerweg.

Uitgaande van het minimum van 24 maanden zal je 4 dagen in de week naar school gaan en daarnaast minimaal 450 uur stagelopen bij een erkend leerbedrijf.

Na aanmelding voor de opleiding zal er een uitnodiging voor een intakegesprek volgen. Na wederzijds besluit tot deelname aan de opleiding zal de definitieve onderwijsovereenkomst getekend worden. Het is dan ook mogelijk om bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) studiefinanciering en een reisproduct aan te vragen (bij 18 jaar en ouder).

Voor studenten onder de 18 jaar is het alleen mogelijk een reisproduct aan te vragen. Een tegemoetkoming in de schoolkosten kunnen ouders wel aanvragen en er kan aanspraak gemaakt worden op het kindgebonden budget.

Na het afronden van je lesplan en je digitaal portfolio zal je toekomen aan het afsluiten van de praktijkonderdelen en het toetsen van de theoretische kennis. Bij het behalen van een positief eindresultaat voor de gehele opleiding en het behalen van de studie-uren wordt er een erkend diploma afgegeven.

Bij iedere praktijkopleiding is er sprake van stage. Deze zal binnen de organisatie mogelijk kunnen zijn. Ook bij een stage buiten de organisatie zal er begeleiding zijn en voor overeenkomsten worden verzorgd.

Voor de opleiding is selectief gekeken naar een geschikt lespakket bestaande uit gereedschappen en materialen, daarom moet deze worden aangeschaft bij de PC Vakopleiding.

Onze opendagen/avonden 

Zaterdag 1 juni 2024 13.00-16.00 uur

Ben je al deze dagen verhindert?
Niet getreurd, want bij ons kan je altijd gewoon binnen komen lopen of even bellen voor een afspraak. Wij informeren je graag over onze opleidingen.

Niet alleen als je nog niet bent ingeschreven voor een vervolgopleiding, maar ook als je over wil stappen naar onze opleiding!

Examen

Als je al je examens goed aflegt en je hebt aan je studie- en BPV-uren voldaan, ontvang je aan het eind van de opleiding een door het Ministerie erkend MBO-diploma.

Studiekosten 2-jarige dagopleiding

Voor iedere opleiding hebben wij een lespakket samengesteld die je bij aanvang van de opleiding bij ons koopt.

Inschrijfgeld

Op het moment dat je inschrijft dien je € 85,- inschrijfgeld te voldoen.

Lespakket

Voor de start van de opleiding begin je met een lespakket van € 1.099,-. Hier zijn het lespakket, het materialenpakket en een gedeelte van de opleidingskosten bij inbegrepen.

Lesgeld

Naast het les -en materialenpakket betaal je lesgeld. Dit bedrag is € 199,- per maand (24 maanden of zolang je opleiding duurt) op basis van automatische incasso. Je ontvangt 5% korting als de gehele opleiding in één termijn voldaan wordt. Echter is restitutie van lesgeld niet van toepassing.

Examengeld

De kosten voor deelname aan de examens van Stichting Examens in de Beauty Branch (STEBB) worden door deze organisatie rechtstreeks met de deelnemers afgerekend. De examengelden voor de generieke vakken*, de keuzedelen en Loopbaan Burgerschap dienen voldaan te worden aan PC Vakopleiding. De examenorganisatie is op internet te bezoeken via de link www.stebb.nl. Op deze website kunnen zowel docenten als deelnemers inloggen om hun resultaten te bekijken en eventuele betalingen te verrichten.

* Het Centraal -en instellingsexamen Nederlands, alsmede het examen rekenen wordt verzorgt door examenbureau Eureka. De kosten die daaraan verbonden zijn worden door Eureka aan school geïncasseerd en school incasseert het bij de kandidaten.

De kosten van de examens die via school en/of via op zichzelf staande organisaties dienen te worden voldaan, bedragen ± € 1.200,=.

Alle officiële documenten liggen ter inzage op onze vestiging in Hoorn. Je kunt vragen om het jaarrooster en de urennorm, het stelsel van kwaliteitszorg en de examenregeling, maar ook de jaarverslagen en het verslag van werkzaamheden liggen ieder jaar klaar. Wanneer je uitleg nodig hebt helpen wij je graag, maar maak dan wel even een afspraak.

De opleiding zal plaatsvinden bij voldoende inschrijvingen.

Stage

Voor de beroepspraktijkvorming werkt PC Vakopleiding met een stagewerkboek waarin een aantal zaken met betrekking tot kennis, houding en vaardigheden duidelijk naar voren komen. De deelnemers worden vooraf de stage geïnformeerd door de docent en krijgen alle documenten die hiervoor van toepassing zijn, gebundeld mee. De voorbeeld documenten die geldend zijn voor het cohort vanaf 2022, liggen ter inzage bij PC Vakopleiding.

** Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Aanmelden
Kapper
Haarstylist Dame/Heer

Informatie over aanmelden

Bij deze opleiding wordt je pas toegelaten na een intake-gesprek. Dit is een gesprek met als doel elkaar te leren kennen en je uitleg te geven hoe het er bij ons op de opleiding aan toe gaat voordat het contract wordt getekend door beide partijen. Je ziet ook alvast even de school (je gaat er immers twee jaar in opleiding!). Aanmelden voor deze opleiding houdt in dat je je opgeeft voor een intake-gesprek. Je geeft je gegevens aan ons door en wij mailen of bellen je zo snel mogelijk voor een afspraak!

  Naam en voorletters (verplicht)

  Geboortedatum (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Naar welke dag(en) gaat je voorkeur uit voor het intakegesprek? (verplicht)

  Locatie (verplicht)

  Opmerkingen

  100% diplomagarantie

  Studiefinanciering

  Stagebemiddeling