Examenreglement

Centraal Examenreglement Competentiegericht Beroepsonderwijs

van Stichting Examens Beauty Branche (STEBB)

De bepalingen die in dit Centraal Examenreglement Competentiegericht Beroepsonderwijs van STEBB zijn vastgelegd, gelden voor de (CREBO gerelateerde) examens voor de competentiegerichte beroepsopleidingen.

Het Centraal Examenreglement is van toepassing op de (deel)examens die worden afgenomen om te controleren of de deelnemers van de beroepsopleidingen voor Haarstylist dame/heer voldoen aan de eisen die gesteld worden in de kwalificatiedossiers die aan de kwalificatie ten grondslag liggen.

Het bevat de regels met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens het afnemen van toetsen, het examen of de examenonderdelen – artikel 7.4.8 lid 2 van de WEB -. Bijlage van de Onderwijs- en Examenregeling voor de beroepskwalificatie Haarstylist dame/heer zoals verzorgd door de opleiding. Het bevat een overzicht van de samenstelling en achtergrond van de examencommissie.

Het volledige examenreglement kunt u hieronder downloaden.

Download het examenreglement

Onze opendagen/avonden 

Zaterdag 5 november 2022 14.00-16.00 uur

Donderdag 2 februari 2023 18.00-20.30 uur

Zaterdag 18 maart 2023 14.00-16.00 uur

Donderdag 1 juni 2023 18.00-20.30 uur

Ben je verhindert? Geeft helemaal niets, je kan gewoon bij ons binnen komen lopen of even bellen voor een afspraak.

Wij informeren je graag over onze opleidingen.
Niet alleen als je nog niet bent ingeschreven voor een vervolgopleiding, maar ook als je over wil stappen naar onze opleiding!